Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü
 
 

Neden Yelken Yapmalıyız ?

 

SİZİ YELKEN YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ. NEDEN Mİ?

 

Çünkü;

Yelken Sporu Size, Özellikle Çocuklarınıza, Tüm Diğer Spor Dallarına Nazaran Çok Daha Özel Değerler Katar.

Dürüstlük - Özeleştiri - İç Huzur
Yelken Sporunda müsabaka süresinin önemli bir bölümünde, hakemlerin gözünden uzaktasınızdır. Sporcu diler ise, kural dışı hareketler yaparak, kendine avantaj sağlayabilir. Bu durumu kabullenmek ve buna rağmen elde ettiği ödülü alıp, bunu da içine sindirmek ve de bununla gururlanmak pek mümkün değildir. Bu neden ile bu sporda, sporcu iken aynı anda da kendinizin hakemisinizdir. Dürüstlük, özeleştiri ve iç hesaplaşma değerleri öne çıkar, “Doğrular” galip gelir. Bu sayede iç huzuru tam, kendisi ile barışık kişilikler gelişir.
 
Çabuk Karar Verme
Yelken sporcusu, teknesi ile denizin ortasındadır. Şartlar değişkendir. Dolayısı ile gelişen koşullara göre hızlı düşünüp, hızlı kararlar alıp bunları uygulamak zorundadır. Beklemek, başkasından fikir almak gibi bir alternatif yoktur. Bu neden ile çabuk karar verme yeteneğini geliştirmek zorundadır.
 
 
Yelken Sporu Güçlü Kişilikler Yaratır
Dayanıklılık – Kararlılık - Mücadele Ruhu
Yelken sporunda, denizin ortasında “Ben vazgeçtim, yapamayacağım”, deyip tekneden inme şansı yoktur. Hem kendiniz ile hem de gelişen şartlar ile mücadele edip,  zorluğa dayanıp, kararlı bir şekilde, kendinizi ve teknenizi karaya ulaştırmak zorundasınızdır. Bunu bir kere başardığınızda, dayanıklılığınızı, mücadeleci ruhunuzu, kendinize ispat etmiş olursunuz. Bu durum, zorluklar karşısında mücadeleci, kararlı ve dayanıklı kişilikler geliştirir.
 
Fiziksel Sağlık - Psikolojik Gelişim
Yelken sporu hazırlıklarında ve uygulamalarında, vücudun bütün kas yapısı, çalışır ve dengeli bir şekilde gelişir. Sürekli açık havada ve her mevsim yapılabilen bir spor olduğu için, fiziksel dayanıklılık, vücut direnci gelişir. Oldukça yoğun bir konsantrasyon, çabuk karar verme, dayanıklılık, mücadele ruhu, çözüm üretme, özgüven, özeleştiri gibi değerleri güçlendirdiği için, psikolojik açıdan güçlü kişilikler geliştirir.
 
 
Yelken Sporu Yaşamda Başarılı Kişilikler Yaratır
Analitik Düşünce - Motor Yetenekleri - Zeka Gelişimi
Yelken sporu esnasında, ortamdaki değişen koşulları, o ana kadar öğrendiklerinizi, tecrübelerinizi ve konumunuzu hızlı bir şekilde değerlendirip, analiz edip, alternatiflerinizi belirleyip, o anki durumunuza en uygun alternatifi seçmeniz gerekir. Bunu çok kısa bir zaman aralığında yapıp, kararınızı bir refleks hareketi olarak, kollarınıza, bacaklarınıza iletmeniz ve uygulamanız gerekir. Aldığınız sonucu da daha sonra değerlendirip, bir dahaki sefere daha iyisini nasıl yaparım diye düşünüp kendinize değişik stratejiler hazırlamanız, sonucu ortaya çıkar. Bunların tümü bir arada, hızlı düşünüp, matematiksel değerlendirip, kararları doğrulayıp alternatif çözümler aramayı zorlayarak, pratik zeka gelişimine yararlı olacaktır.
 
 
Yelken Sporu Sosyal Kişilikler Yaratır
Özgüven ve Cesaret
Yelken sporu yapan kişiler yukarıda bahsedilen değerlere sahip olmaya başlayıp bu değerleri geliştirdikçe, kendilerine olan özgüvenleri artar. Analitik olarak gelişen bu değerlere bağlı olarak, cesaret değerleri de artar ve kendilerinde daha zor koşullara karşı dayanıklılık ve mücadele cesareti gelişir.
 
Sosyal Çevre Gelişimi, Takım Çalışması, Paylaşım
Yelken sporu, uygulama süresi olarak, diğer sporlara nazaran çok daha uzun süreler gerektirir. Bir diğer spor dalında 2-3 saatlik antrenman veya müsabaka süresi var iken Yelkende bu süreler 6-7 saatten kısa değildir hatta bazı koşullarda 24 saatten de uzun olabilir. Bu kadar uzun süreleri, bu sporun çok önemli değerlerine sahip diğer kişiler ile birlikte geçirmek, gerek kişinin sosyal gelişimi, gerekse bu birliktelikten doğan sinerjinin paylaşılması sonucu, kişilerin sosyal çevre gelişiminde önemli ilerlemeler görülür.
 
Takım Çalışması Ruhu Gelişir
Bu sporu kalabalık tekne grupları ile ferdi olarak ve/veya kalabalık gruplar halinde büyük tekneler ile yapılmaktadır. Bunun sonucu kişiler arası yardımlaşma, ekip çalışması, değer ve deneyimlerin paylaşılması bu sporun olmazsa olmazlarındandır. Bireysel teknelerde, teknenin donatılması, denize indirilirken, denizden çekilirken yardımlaşma ve dayanışma ve /veya kalabalık teknelerde ise görev paylaşımı ve teknenin ancak her bireyinin görevini eksiksiz ve uyum içinde yerine getirebilmesi ile hareket edebiliyor olması takım çalışması ve paylaşım değerlerinin en çarpıcı örneğidir.
Birey, sporcu arkadaşlarından veya sporcu arkadaşları bireyden yardım almadan denize inemez, karaya da çıkamaz. Bu bilinç yelken eğitiminin temel unsurudur.
Özellikle ergenlerde, bir gruba ait olma, duygusunu aidiyet duygusunu beslemektedir.
 
 
Yelken Sporu Her Yaşta Yapılabilir, Her Yaşta Başlanabilir
Her Yaşa Uygun Bir Spor Dalı
Doğru donanım ve doğru malzeme ile her yaş grubunun yapabileceği, aynı zamanda her yaşta başlanabilecek bir spor dalıdır. Dil, din, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin bir arada yapabileceği bir spordur. Doğru eğitim alınmak kaydı ile edinilen değerler sayesinde, aşırı fiziksel güce gerek olmasızın, aşırı fiziksel kuvvetlerin yönetildiği ve enerjiye dönüştürüldüğü, bu sonucunda kişiye güven ve keyif verdiği bir spordur.
 
Her Bütçeye Uygun Bir Spor Dalı
Günümüzde, Yelken Sporunun çok pahallı bir spor olduğu konusunda, bilgisiz ve bilinçsiz bir iddia vardır. YANLIŞTIR. Çünkü bireysel veya iki kişilik tekneler ile yapıldığında zaten bir Yelken Kulübünün imkanları kullanılmaktadır, kaldı ki bu konuda başarı potansiyeli olan gençlere gerek kulüpleri gerekse Türkiye Yelken Federasyonu destek olmaktadır.
 
Büyük tekneler ise ancak 6-12 kişilik ekipler ile seyir etmektedirler ve açıkçası mali yük sadece tekne sahibinin sorunu olup, kalan ekip sadece görevi ile sorumludur.
  
Yelken Sporu Kendine, Doğaya ve Çevreye Saygılı Kişiler Geliştirir
Bir yelken müsabakası sonucu, sporcu, bir diğer sporcunun kural dışı harekette bulunduğunu iddia ediyorsa, bu iddiasını bizzat kendisi, resmi protesto kurulu önünde, teknik olarak düzgün bir şekilde anlatabilmelidir. Aynı şekilde kendisi hakkında bir iddia olduğu durumda da, kendisini savunabilmelidir. Bu yönü ile Yelken sporunu, çok ayrıcalıklı kılan ve birçok diğer spor dalında olmayan, sporcu ile protesto kurulunu yüz yüze getiren bu kural, kişilerde, küçük yaştan itibaren, kendi hakkını kurallara göre aramayı, kendini sözel olarak ifade edebilme ve savunmayı geliştiren bir değerdir.
 
Yelkenci Kendini Korur
Çevreye ve Doğaya Saygı
Yelken sporu, esas itibariyle doğa koşulları kullanılarak yapılan bir spordur. Uygun bir rüzgar, temiz bir deniz, uygun bir malzeme esastır. Sporcu, sporun gereği denize düşebilmektedir veya denizde atılmış gereksiz bir madde teknesinin altını çizmekte veya dümenine takılmakta veya kırabilmektedir. Bu gerçekleri bilerek spor alanını kirletmez onu korur. Kıyıda ise, hazırlığına engel olmasın veya akıp denize gitmesin diye çevresini temiz tutar. Kendisine bu imkanları sunduğu için doğaya şükrandır ve ona saygı duyar.
 
Kendini Korur - Kötü Alışkanlıklardan Uzak Kalır
Yelken sporcusu, sporu ile ilgilenmesi gereken sürelerin uzun olmasından dolayı, sporu dışında kalan sürelerde dinlenmeyi düşünür. Özellikle ergenler için farklı alışkanlıklar, uygun olmayan çevreler edinmeye zaman kalmaz. Genelde çevresini, yine aynı camiadan oluşturduğu için, doğal bir korunma alanı içindedir. Bu anlamda ebeveynler çocuğum şimdi ne yapıyor?, acaba zararlı bir şeyin peşindemi? diye düşünmezler. Çünkü çocuğun bunu yapacak zamanı ve etkileneceği kötü örnekler yoktur.
 
Sorumluluk Sahibi, Olgun Kişiler Geliştirir
Sorumluluk Sahibi Kişiler
Sporcu, öncelikle kendinden sorumlu olduğunun bilincini geliştirir. Ferdi teknelerde, kendinden başkası olmadığı için, hasta, sakat veya hareketlerini engelleyecek bir durumu var ise, denize çıkmaz, bu durumlara düşmemek için ise kendini korur. Çünkü bu durumda denize çıktığı taktirde, kendine ve/veya teknesine zarar verebileceğinin bilincindedir. Geniş ekipli teknelerde ise, ekibin performansını bozacağını ve kendisi veya bir takım arkadaşına zarar verebileceğini bilir. Bu sorumluluğunun farkındadır. Teknesini ve malzemesini korur , sahip çıkar. Çünkü kötü kullanılmış bir malzeme veya bakımı yapılmamış bir teknenin, denizin ortasında başına ne gibi dertler açabileceğini gayet iyi bilmektedir. Gelişen bu sorumluluk duygusu yaşamın her anında kişiye bir ayrıcalık katacaktır.
 
Olgun Kişilikler Gelişir
Edinilen tüm bu değerler, kişinin olgunlaşmasına, toplum içinde düzgün insan sıfatı ile anılmasına yarar sağlar. Diğer yandan, yelken sporu her yaşta yapılabilen bir spor olması nedeni ile spor ortamında her yaş, cinsiyet, dil, din ve ırktan kişiler ile bir arada olunabildiğinden, kişilerde gelişim, olgunlaşma, tecrübe paylaşımı ve geniş bir hayat ve dünya görüşü gelişir ki bu, yaşamlarının her safhasında onları diğerlerinin bir adım önüne geçirir.
 
Yelken Sporu Güvenli Bir Spordur
Yelken sporu, eğitimin ilk gününden itibaren kişi ve malzeme güvenliğini ön planda tutar. Kurallarına göre yapıldığında, diğer spor dallarına oran ile güvenlik açısından, hiçbir farklılığı yoktur.
 
SONUÇ
YELKEN SPORUNU DİĞER SPOR DALLARINDAN AYRI KILAN TÜM BU DEĞERLERE SAHİP KİŞİLERDEN BİRİSİ OLMAK VEYA EN ÖNEMLİSİ, CANINIZ, YÜREĞİNİZ OLAN ÇOCUĞUNUZUN BU DEĞERLERE SAHİP OLMASINI
İSTEMEZMİSİNİZ?
CEVABINIZIN “EVET” OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ. 

TÜRKİYE'NİN DENİZLERİ SİZİ BEKLER. HAYDİ O ZAMAN DENİZE, YELKEN AÇMAYA.
SİZE EN YAKIN EĞİTİM MERKEZİNİ BELİRLEMEK İÇİN; www.tyf.org.tr
Türkiye Yelken Federasyonu

 
 
 
 
ANASAYFA | SKY HAKKINDA | TARİH/COĞRAFYA | YELKEN OKULU/ADB SINAVI | PROJELER | FOTOĞRAF VİDEO ALBÜMLERİ | PUPA YELKEN| İLETİŞİM
SİNOP KARADENİZ YELKEN KULÜBÜ
Adres: Gazi Caddesi, No: 36, 57000 Sinop - Türkiye
Tel: 0543 1923 057  Email: [email protected]
 
Bu Sitenin Web Sitesi Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir.